HỘI NGHỊ | 03.10.2019 - White Palace, HCM

NGHĨ KHÁC BIỆT LÀM VƯỢT TRỘI

WORKSHOP | 04.10.2019 - Caravelle Hotel, HCM

NĂNG SUẤT VƯỢT TRỘI

NGÀY 1 - HỘI NGHỊ

ĐIỂM NHẤN SỰ KIỆN

Trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt của nền kinh tế, đặt ra tiêu chuẩn thông thường đồng nghĩa với chấp nhận thất bại. Chỉ khi nghĩ khác biệt và làm vượt trội, chúng ta mới có thể bắt lấy cơ hội để tăng trưởng và dẫn đầu xu hướng. 

CẬP NHẬT XU HƯỚNG

HỌC HỎI TỪ CHUYÊN GIA

QUẢNG BÁ THƯƠNG HIỆU NHÀ TUYỂN DỤNG

NGÀY 2 - KHOÁ HUẤN LUYỆN  LÃNH ĐẠO

NĂNG SUẤT VƯỢT TRỘI

Trong bối cảnh kinh doanh ngày càng phức tạp, để nhà quản lý có một chiến lược đột phá đã khó, nhưng để chiến lược đó được thực thi hiệu quả trong toàn đội ngũ còn khó khăn hơn.

Đào tạo & cấp chứng chỉ bởi tổ chức đào tạo hàng đầu thế giới Franklin Covey 

Hoạch định chiến lược hiệu quả

Truyền thông chiến lược đồng bộ

Tối đa hóa hiệu suất & tinh thần cống hiến

ngày 1 - hội nghị

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

NGÀY 1 - HỘI NGHỊ

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

_________________________

8:00 - 8:30
 Đăng ký và giao lưu kết nối 
 
8:30 - 10:00
PHIÊN TOÀN THỂ I Cập nhật xu hướng
Báo cáo chuyên sâu từ Anphabe - NHỮNG NGƯỜI RA ĐI
Tỉ lệ thôi việc tại Việt Nam đang ở mức cao chưa từng thấy trong vòng 3 năm qua. Đặc biệt, số lượng nhân viên gắn kết cao nhưng vẫn ra đi (hay còn gọi là nhóm thất thoát đáng tiếc) đang tăng cao một cách báo động. Trước thực trạng đó, các CEO và nhà Quản lý Nhân sự cần thấu hiểu sâu và đúng hơn:
- Tại sao nhân viên cốt cán gắn kết cao nhưng vẫn rời công ty? Những yếu tố ảnh hưởng tới quyết định ra đi của các nhóm thất thoát khác nhau.
- Khoa học đằng sau sự lựa chọn: ĐI hay Ở?
- Làm thế nào để giữ tỉ lệ thôi việc ở mức “lành mạnh”, đồng thời duy trì nỗ lực của nhóm nhân viên ở lại? Trình bày bởi bà Thanh Nguyễn - Giám đốc Điều hành và Truyền cảm hứng Hạnh Phúc tại Anphabe; Cùng với 4 bài Anpha Talks độc quyền chia sẻ bởi 4 nhà lãnh đạo thành công.
 
8:30 - 10:00
 Tiệc trà
 
8:30 - 10:00
PHIÊN TOÀN THỂ I Cập nhật xu hướng
Báo cáo chuyên sâu từ Anphabe - NHỮNG NGƯỜI RA ĐI
Tỉ lệ thôi việc tại Việt Nam đang ở mức cao chưa từng thấy trong vòng 3 năm qua. Đặc biệt, số lượng nhân viên gắn kết cao nhưng vẫn ra đi (hay còn gọi là nhóm thất thoát đáng tiếc) đang tăng cao một cách báo động. Trước thực trạng đó, các CEO và nhà Quản lý Nhân sự cần thấu hiểu sâu và đúng hơn:
- Tại sao nhân viên cốt cán gắn kết cao nhưng vẫn rời công ty? Những yếu tố ảnh hưởng tới quyết định ra đi của các nhóm thất thoát khác nhau.
- Khoa học đằng sau sự lựa chọn: ĐI hay Ở?
- Làm thế nào để giữ tỉ lệ thôi việc ở mức “lành mạnh”, đồng thời duy trì nỗ lực của nhóm nhân viên ở lại? Trình bày bởi bà Thanh Nguyễn - Giám đốc Điều hành và Truyền cảm hứng Hạnh Phúc tại Anphabe; Cùng với 4 bài Anpha Talks độc quyền chia sẻ bởi 4 nhà lãnh đạo thành công.
 
KHÁN PHÒNG A: TĂNG TRƯỞNG ĐỂ DẪN ĐẦU VƯỢT TRỘI
10:20 - 10:40 Đối thoại cùng CEO Chuyển đổi kinh doanh thông qua con người
10:40 - 11:00 Tình huống thực tiễn Gắn kết sứ mệnh với hành động
11:00 - 12:00 Bàn tròn thảo luận Đừng thuê - hãy nhận diện , phát triển và giữ chân nhân viên Ngôi Sao
 
KHÁN PHÒNG B: VƯƠN TẦM VĂN HOÁ ĐỂ DẪN ĐẦU VƯỢT TRỘI
10:20 - 10:40 Đối thoại cùng CEO Triết lý đường cong Hạnh Phúc trong kinh doanh
10:40 - 11:00 Tình huống thực tiễn Phá vỡ 'Silo' và xây dựng sự hợp tác trong tổ chức
11:00 - 12:00 Bàn tròn thảo luận Thúc đẩy văn hoá doanh nghiệp bằng những phúc lợi ý nghĩa
 

NGÀY 1 - HỘI NGHỊ

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

.

8:00 - 8:30
Đăng ký và giao lưu kết nối 
8:30 - 10:00
PHIÊN TOÀN THỂ I Cập nhật xu hướng
Báo cáo chuyên sâu từ Anphabe - NHỮNG NGƯỜI RA ĐI
Tỉ lệ thôi việc tại Việt Nam đang ở mức cao chưa từng thấy trong vòng 3 năm qua. Đặc biệt, số lượng nhân viên gắn kết cao nhưng vẫn ra đi (hay còn gọi là nhóm thất thoát đáng tiếc) đang tăng cao một cách báo động. Trước thực trạng đó, các CEO và nhà Quản lý Nhân sự cần thấu hiểu sâu và đúng hơn:
- Tại sao nhân viên cốt cán gắn kết cao nhưng vẫn rời công ty? Những yếu tố ảnh hưởng tới quyết định ra đi của các nhóm thất thoát khác nhau.
- Khoa học đằng sau sự lựa chọn: ĐI hay Ở?
- Làm thế nào để giữ tỉ lệ thôi việc ở mức “lành mạnh”, đồng thời duy trì nỗ lực của nhóm nhân viên ở lại?
Trình bày bởi bà Thanh Nguyễn - Giám đốc Điều hành và Truyền cảm hứng Hạnh Phúc tại Anphabe; Cùng với 4 bài Anpha Talks độc quyền chia sẻ bởi 4 nhà lãnh đạo thành công.
10:00 - 10:20
Tiệc trà
10:20 - 12:00
PHIÊN ĐỒNG THỜI
KHÁN PHÒNG VIP: TỪ VĂN HOÁ THÀNH TÍCH TỚI VĂN HOÁ CHIẾN THẮNG
Văn Hóa Chiến Thắng coi thành tích là một hệ quả tất yếu và nuôi dưỡng một môi trường có khả năng tạo ra những kết quả tốt nhất không chỉ cho nhân viên mà còn cho khách hàng, nhà cung cấp và các cổ đông. Chuyển dịch từ “Văn hóa thành tích” sang “Văn hóa chiến thắng” đòi hỏi những yếu tố khác biệt với các doanh nghiệp khác, đồng thời giúp nhân viên cảm nhận sâu sắc về Sứ mệnh và Ý nghĩa trong công việc
• Làm sao để nhân viên đồng cảm và đam mê những gì công ty làm
• Hành vi nào của Nhân viên & Lãnh đạo giúp thúc đẩy Văn Hóa Chiến Thắng
• Những yếu tố nào hình thành nền tảng căn bản cho Văn Hóa Chiến Thắng
Chia sẻ độc quyền bởi Huấn luyện viên của Lãnh đạo các Tập đoàn đa quốc gia Alain Goudsmet - Chủ tịch & Sáng lập của Tập đoàn Mentally Fit Global, Huấn luyện viên của Lãnh đạo cao cấp các Tập đoàn Đa quốc gia thuộc Danh sách Fortune 500, Giảng viên Cao cấp của Học viện INSEAD, Huấn luyện viên tinh thần của Đội tuyển Olympic Bỉ, Diễn giả TEDx.


10:20 - 12:00
PHIÊN ĐỒNG THỜI
KHÁN PHÒNG A: TĂNG TRƯỞNG ĐỂ DẪN ĐẦU VƯỢT TRỘI
10:20 - 10:40 Đối thoại cùng CEO
Chuyển đổi kinh doanh thông qua con người
10:40 - 11:00 Tình huống thực tiễn
Gắn kết sứ mệnh với hành động
11:00 - 12:00 Bàn tròn thảo luận
Đừng thuê - hãy nhận diện , phát triển và giữ chân nhân viên Ngôi Sao
10:20 - 12:00
PHIÊN ĐỒNG THỜI
KHÁN PHÒNG B: VƯƠN TẦM VĂN HOÁ ĐỂ DẪN ĐẦU VƯỢT TRỘI
10:20 - 10:40 Đối thoại cùng CEO
Triết lý đường cong Hạnh Phúc trong kinh doanh
10:40 - 11:00 Tình huống thực tiễn
Phá vỡ 'Silo' và xây dựng sự hợp tác trong tổ chức
11:00 - 12:00 Bàn tròn thảo luận
Thúc đẩy văn hoá doanh nghiệp bằng những phúc lợi ý nghĩa
12:00 - 13:30
Tiệc trưa và Giao lưu
13:30 - 14:30
PHIÊN TOÀN THỂ I Toạ đàm cấp cao
“Intra-preneurship” - "Tinh thần khởi nghiệp trong Doanh nghiệp lớn"

8:00 - 8:30
Đăng ký và giao lưu kết nối 

8:30 - 10:00
PHIÊN TOÀN THỂ I Cập nhật xu hướng
Báo cáo chuyên sâu từ Anphabe - NHỮNG NGƯỜI RA ĐI

Tỉ lệ thôi việc tại Việt Nam đang ở mức cao chưa từng thấy trong vòng 3 năm qua. Đặc biệt, số lượng nhân viên gắn kết cao nhưng vẫn ra đi (hay còn gọi là nhóm thất thoát đáng tiếc) đang tăng cao một cách báo động. Trước thực trạng đó, các CEO và nhà Quản lý Nhân sự cần thấu hiểu sâu và đúng hơn:
- Tại sao nhân viên cốt cán gắn kết cao nhưng vẫn rời công ty? Những yếu tố ảnh hưởng tới quyết định ra đi của các nhóm thất thoát khác nhau.
- Khoa học đằng sau sự lựa chọn: ĐI hay Ở?
- Làm thế nào để giữ tỉ lệ thôi việc ở mức “lành mạnh”, đồng thời duy trì nỗ lực của nhóm nhân viên ở lại?
Trình bày bởi bà Thanh Nguyễn - Giám đốc Điều hành và Truyền cảm hứng Hạnh Phúc tại Anphabe; Cùng với 4 bài Anpha Talks độc quyền chia sẻ bởi 4 nhà lãnh đạo thành công.

10:00 - 10:20
Tiệc trà


10:20 - 12:00
PHIÊN ĐỒNG THỜI
KHÁN PHÒNG VIP: TỪ VĂN HOÁ THÀNH TÍCH TỚI VĂN HOÁ CHIẾN THẮNG

Văn Hóa Chiến Thắng coi thành tích là một hệ quả tất yếu và nuôi dưỡng một môi trường có khả năng tạo ra những kết quả tốt nhất không chỉ cho nhân viên mà còn cho khách hàng, nhà cung cấp và các cổ đông. Chuyển dịch từ “Văn hóa thành tích” sang “Văn hóa chiến thắng” đòi hỏi những yếu tố khác biệt với các doanh nghiệp khác, đồng thời giúp nhân viên cảm nhận sâu sắc về Sứ mệnh và Ý nghĩa trong công việc
• Làm sao để nhân viên đồng cảm và đam mê những gì công ty làm
• Hành vi nào của Nhân viên & Lãnh đạo giúp thúc đẩy Văn Hóa Chiến Thắng
• Những yếu tố nào hình thành nền tảng căn bản cho Văn Hóa Chiến Thắng
Chia sẻ độc quyền bởi Huấn luyện viên của Lãnh đạo các Tập đoàn đa quốc gia Alain Goudsmet - Chủ tịch & Sáng lập của Tập đoàn Mentally Fit Global, Huấn luyện viên của Lãnh đạo cao cấp các Tập đoàn Đa quốc gia thuộc Danh sách Fortune 500, Giảng viên Cao cấp của Học viện INSEAD, Huấn luyện viên tinh thần của Đội tuyển Olympic Bỉ, Diễn giả TEDx.

KHÁN PHÒNG A: TĂNG TRƯỞNG ĐỂ DẪN ĐẦU VƯỢT TRỘI

10:20 - 10:40 Đối thoại cùng CEO
Chuyển đổi kinh doanh thông qua con người
10:40 - 11:00 Tình huống thực tiễn
Gắn kết sứ mệnh với hành động
11:00 - 12:00 Bàn tròn thảo luận
Đừng thuê - hãy nhận diện , phát triển và giữ chân nhân viên Ngôi Sao

KHÁN PHÒNG B: VƯƠN TẦM VĂN HOÁ ĐỂ DẪN ĐẦU VƯỢT TRỘI

10:20 - 10:40 Đối thoại cùng CEO
Triết lý đường cong Hạnh Phúc trong kinh doanh
10:40 - 11:00 Tình huống thực tiễn
Phá vỡ 'Silo' và xây dựng sự hợp tác trong tổ chức
11:00 - 12:00 Bàn tròn thảo luận
Thúc đẩy văn hoá doanh nghiệp bằng những phúc lợi ý nghĩa

NGÀY 2- KHOÁ HUẤN LUYỆN LÃNH ĐẠO

NỘI DUNg chương trình

Buổi sáng

MÔ HÌNH THÀNH CÔNG TỐI ĐA HIỆU SUẤT

Bản đồ Chiến lược (Strategy Map) – Mắt xích liên kết giữa xây dựng và thực thi chiến lược

Phương thức kết nối toàn đội ngũ & Đồng bộ chiến lược với hành động

Bản đồ Chiến lược dưới dạng Thẻ điểm Cân bằng (BSC)

Buổi chiều

TỪ HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC ĐẾN THỰC THI HIỆU QUẢ

Thực thi chiến lược – Những thách thức thực tế

4 Nguyên tắc Thực thi (Disciplined of Executions) – Công cụ thực thi chiến lược hiệu quả bậc nhất của FranklinCovey

Hình thành & phát triển Văn Hóa Thực Thi tại mọi cấp độ

Buổi sáng
MÔ HÌNH THÀNH CÔNG TỐI ĐA HIỆU SUẤT


 • Bản đồ Chiến lược (Strategy Map) – Mắt xích liên kết giữa xây dựng và thực thi chiến lược
 • Phương thức kết nối toàn đội ngũ & Đồng bộ chiến lược với hành động

 • Bản đồ Chiến lược dưới dạng Thẻ điểm Cân bằng (BSC)

Buổi chiều
TỪ HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC ĐẾN THỰC THI HIỆU QUẢ


 • Thực thi chiến lược – Những thách thức thực tế
 • 4 Nguyên tắc Thực thi (Disciplined of Executions) – Công cụ thực thi chiến lược hiệu quả bậc nhất của FranklinCovey 

 • Hình thành & phát triển Văn Hóa Thực Thi tại mọi cấp độ

với sự tham dự

30+ Diễn giả hàng đầu


Ms. Thanh Nguyen
Anphabe

Bà Thanh Nguyễn

GĐĐH & Truyền cảm hứng Hạnh Phúc
Saint-Gobain Vietnam

Ông Trần Đức Huy

Tổng Giám Đốc
Mr. Douglas Kuo
Abbott Việt Nam

ông. Douglas Kuo

Tổng Giám đốc
Mr. Dinh Viet Lan
FRANKLINCOVEY VIETNAM

Ông Đinh Việt Lân

Giảng viên đào tạo
Ms. Cap Thi Minh Trang
SCHNEIDER ELECTRIC

Bà Cáp Thị Minh Trang

Giám Đốc Nhân Sự, Việt Nam-Cambodia-Myanmar
Ms. Nguyen Lan Anh
Endeavor Việt Nam

Bà Nguyễn Lan Anh

Giám đốc điều hành
SonKim Land

Ông Andy Han Suk Jung

Tổng Giám đốc
TalentView Inc.

Bà Anj Vera

Giám đốc Điều hành
Techcombank

Bà Alexis Phạm

Giám đốc Chuyển Đổi Nhân Sự
FE CREDIT

Ông Nguyễn Chí Kiên

Cố vấn nhân sự
Sanofi Đông Dương

Ông Haissam Chraiteh

Tổng Giám Đốc Sanofi Đông Dương & Giám Đốc Điều Hành nhóm China & EM
Unilever Việt Nam

Bà Trịnh Mai Phương

Phó Chủ tịch Nhân sự
SANOFI Đông Dương

Bà Lê Ngọc Thiên Phương

Giám đốc Nhân sự
Ngân hàng Quốc tế VIB

Ông Trần Tuấn Minh

Giám đốc Ban Nhân sự
Kuehne+Nagel

Bà Đoàn Lê Minh Hà

Giám đốc Nhân sự
Suntory PepsiCo Việt Nam

Bà Văn Thị Anh Thư

Phó Tổng Giám đốc Nhân sự Cấp cao
FPT Software

ông Đỗ Ngọc Hoàng

Giám đốc Khối đảm bảo nguồn lực
KPMG Việt Nam và Campuchia

ông Warrick Cleine

Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc
Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB)

Ông Vũ Đức Hưng

Giám đốc Khối Quản trị nguồn nhân lực
Unilever Việt Nam

Bà Văn Thị Hồng Hạnh

Giám đốc Nhân sự
Facebook

Ông Anthony Russell

Giám đốc Kênh Đối tác - APAC
Manulife Việt Nam

Bà Đàm Xuân Thủy

Giám Đốc Nhân Sự
FrieslandCampina Việt Nam

Bà Phan Nam Trân

Giám Đốc Nhân Sự
De Heus

Bà Nguyễn Hà Linh

Giám Đốc Nhân Sự
PNJ

Ông Lê Trí Thông

Phó Chủ Tịch / Tổng Giám Đốc
Ms. Tran Kim Hanh
ABBOTT VIỆT NAM

Bà Trần Kim Hạnh

Giám đốc Nhân sự Vùng, Thị trường Việt Nam, thuộc Bộ phận Nhân sự Abbott Toàn cầu
Baoviet Holdings

Bà Nguyễn Thanh Hoa

Group Head of Brand and Communication, Sustainable Development
Tổ hợp DatVietVAC

Ông Dan Đỗ

CGO
Nhà sáng lập và Chủ tịch Mentally Fit Global, Top Executive Coach chuyên đào tạo cho lãnh đạo cấp cao, Huấn luận viên Tinh thần của đội tuyển Olympic Belgian, Giảng viên cao cấp của INSEAD, TEDx
Mentally Fit Global

Huấn luyện viên của Lãnh đạo các Tập đoàn đa quốc gia Alain Goudsmet

Chủ tịch & Sáng lập của Tập đoàn Mentally Fit Global, Huấn luyện viên của Lãnh đạo cao cấp các Tập đoàn Đa quốc gia thuộc Danh sách Fortune 500, Giảng viên Cao cấp của Học viện INSEAD, Huấn luyện viên tinh thần của Đội tuyển Olympic Bỉ, Diễn giả TEDx
Tiếp tục cập nhật

Giá vé

ngày 1 | hội nghị


4,800,000
VND

 • Tham dự Hội nghị và suất ăn trưa Tiêu chuẩn
 • VIP: 7,000,000 VND

ưu đãi đặc biệt


20% OFF

 • 1. Early Birds (trước 30/8/2019) HAY
 • 2. Nhóm từ 3 người trở lên HAY
 • 3. Combo 2 ngày

ngày 2 | khoá huấn luyện


6,000,000
VND

 • Tham dự khoá Huấn luyện và suất ăn trưa Tiêu chuẩn

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC


ĐỐI TÁC KHẢO SÁT


ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC


ĐỐI TÁC TRI THỨC


ĐỐI TÁC TRUYỀN THÔNG